วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2557
คัดตัวแทนเขต 3 
สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นครราชสีมา